Ojibwemotaadidaa!: Iskigamizigan (Sugar Bush) & Artist/Animator Jonathan Thunder

Ojibwemotaadidaa! is a children’s show highlighting Ojibwemowin and Anishinaabe culture. Go on an adventure with the Waasabiik Ojibwemotaadiwin Immersion Program in...